HOME
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
NATIONAL MAPPING AND RESOURCE INFORMATION AUTHORITY
Department of Environment and Natural Resources
   
You are here > Home > Resources > News and Events

News and Events
  


Bagong Taon, Bagong Simula sa NAMRIA 2018
News & Event(s) | Rolly A. Mendoza | 17 January 2018 | Print
 
Sinalubong ng mga masasaya at nagkakaisang opisyal at kawani ng NAMRIA ang Bagong Taon sa taunang pagtitipon na pinamagatang “New Year’s Call 2018” na ginanap sa NAMRIA Multi-Purpose Gym, Fort A. Bonifacio, Siyudad ng Taguig noong ika- 15 ng Enero 2018.
 
Ang pagtitipon ay pinasimulan ng pagpapalabas ng isang audio visual presentation (AVP) tungkol sa mga programa at kaganapan sa NAMRIA sa nagdaang taon. Sinundan ito ng mensahe para sa hinaharap na taon ni Administrator Peter N. Tiangco at ng tradisyonal na pagkakamay ng mga opisyal at kawani. Ang pinakahuling bahagi ay ang panunumpa ng mga naitaas ang pwesto at bagong naitalagang kawani ng ahensya at pagkuha ng larawan ng mga kawani ng bawat sangay nito.
 
Si Administrator Tiangco na nagbibigay ng kanyang mensahe sa mga kawani
 
Bagong taon, bagong simula, ito ang pambungad na pananalita ni Administrator Tiangco sa kinakaharap na mga oportunidad sa pagsalubong sa taong 2018. Ipinaabot niya ang lubos na pasasalamat sa lahat ng mga opisyal at kawani ng NAMRIA sa hindi matawarang kontribusyon ng mga ito. Ang kanilang pagpapamalas ng walang kapagurang pagsusumikap, katapatan, at dedikasyon sa trabaho sa nagdaang taon na siyang nagluklok sa NAMRIA sa mataas na antas ng pagkilala sa kanya. Pinapurihan din ni Administrator Tiangco ang bawat isa sa mga lokal at internasyonal na pagkilala sa NAMRIA. Hinimok din nya na bigyang papuri ng bawat isa ang kanilang mga sarili ukol sa teknikal na aspeto ng trabaho, sa pagpapatuloy na maging parte sa pagbabagong sosyo-kultyural, at sa lahat ng narating ng mga ito sa kasalukuyan.
 
Ang pagkakamay ng mga opisyales at kawani ng ahensya
 
Iniulat din ni Administrator Tiangco ang magandang balita na sa simula ng taon ay nakamit ng NAMRIA ang pagkilala sa pamantayang pandaigdigan patungkol sa mabuting pamamahala sa mga tauhan mula sa “Investors in People Philippines” o IiP. Sa pamamagitan ng panuntunan ng IiP, ang NAMRIA ay ikalawang pambansang ahensya na kinilala ng IiP sunod sa Komisyon ng Serbisyo Sibil. Inihayag din niya na magiging abala ang lahat dahil sa paglipat ng sertipikasyon sa ISO mula ISO 9001:2008 patungo sa ISO 9001:2015. Dagdag pa dito ang mga mahalagang proyekto at programa ng ahensya tulad ng Philippine Geoportal sa ilalim ng National Geospatial Data Infrastructure (NGDI). Ang kahalagahan ng  Philippine Geoportal ay ihahayag sa magaganap na National Land Summit.
 
Ang ahensya din ang punong abala sa ika-limang Pandibisyong Pagpupulong ng Kinatawan ng mga bansa sa Timog- Silangang Asia at ang Pangrehiyong Pagsasanay sa Toponomiya (TOPONOMY). Ang Pilipinas ay tumatayong Tagapangulo ng United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) hanggang sa Abril ng taong kasalukuyan.
 
At sa huli, hinikayat ni Administrator Tiangco ang lahat na gawing mas matagumpay ang taong 2018, hindi lamang para sa mga sarili, kung hindi para sa ahensya, at sa mga mamamayang  pinaglilingkuran. Kasabay ng mga bagong oportunidad ay ang hamon na nangangailangan ng nagkakaisang lakas. Ang mabilis na pagbabago ng panahon ay humahamon sa bawat isa na gumawa ng mas kapaki-pakinabang, at mas mabuti at mas determinadong desisyon sa trabaho. Gaano man kaliit ang lahat ng pagsusumikap, kapag pinagsama-sama ay magdudulot ng napakalaking pagbabago sa buhay ng nakararami.
 
 
Ang panunumpa ng mga naitaas ang pwesto at bagong talagang kawani ng ahensya
 
Mapping and Geodesy Branch
 
Geospatial Information System Management Branch
 
Resource Data Analysis Branch
 
Hydrography Branch
 
Support Services Branch
 
 
 
 


Readers can email newscoop@namria.gov.ph or fax letters to +63-2 8884-2855 for their comments and suggestions.


Top Page